skip

Bokbytarbås Johanneberg

Bokbytarbås vid busshållplatsen där elbussen laddar batterierna.

Johanneberg, Göteborg

Ett bokbytarställ finns i ElectriCity-hållplatsen, för att sprida kunskap, uppmuntra social interaktion och bidra till hållbar stadsutveckling.

Johanneberg Science Park har sammankopplat de större samarbetsprojekten Tysta Offentliga Rum (TOR) där bullerdämpade platser skapas i stadskärnan och ElectriCity där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Ett av resultaten är att den tysta hållplatsen kommit till på ElectriCitys linje. Johanneberg Science Park har drivit ett projekt med målet att installera ett bokbytarställ i hållplatsen, för att sprida kunskap, uppmuntra social interaktion och bidra till hållbar stadsutveckling.

-
Betonggården 2
Sven Hultins Plats

Alltid öppet

Öppettider

Alltid öppet