skip

Kalender

Ramar:

 1. Tema: Hållbarhet, miljö, omställning och deltagandekultur.
  Evenemangen i denna kalender ska fokusera på hållbarhet och miljöfrågor. Vi vill synliggöra initiativ som bidrar till minskade klimatförändringar samt tar ansvar för samhälle och miljö.
 2. Lokalt engagemang:
  Evenemanget bör ha en tydlig koppling till det lokala samhället och involvera lokalbefolkningen genom att erbjuda möjligheter till miljömedvetenhet och hållbarhetsaktiviteter eller cirkulära aktiviteter.
 3. Klimatneutralitet:
  Evenemanget bör sträva efter att vara så klimatneutralt som möjligt genom att minska sin klimatpåverkan, till exempel genom att använda förnybar energi, hållbara material och minskat avfall.
 4. Priser:
  Det är gratis att annonserna i denna kalender.
  Eventen som är med ska också vara kostnadsfria eller ha självkostnadspris max 100 kr.
 5. Inga politiska partier.