skip

Om Smarta Kartan Göteborg

Smarta Kartans syfte är att föra samman människor och underlätta för en hållbar livsstil genom att öka deltagandet i den nära delningsekonomin.

Genom att synliggöra nuvarande verksamheter och nätverk som finns i staden vill Smarta Kartan i Göteborg uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande. På kartan hittar du cykelkök, bytesgrupper, gratisbutiker, bilpooler och olika digitala plattformar med mera. Sedan 2023 visar vi även upp second hand-butiker och reparatörer i Göteborg.

Smarta Kartan i Göteborg var ursprungligen ett samarbete mellan Göteborgs Stad, konsument- och medborgarservice och den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Sverige (KES). Därefter har kartan växt och KES jobbar nu tillsammans med ett flertal kommuner och aktörer i Sverige.

Alla har möjlighet att komma med förslag på verksamheter som ska synas genom att kontakta oss på goteborg@smartakartan.se.

Vad som visas bestäms av våra kriterier som tagits fram i samråd mellan den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Sverige och dess samarbetspartners i de olika regionerna som är med på kartan. Varje region/kommun kan välja om man vill ha med second hand eller inte, därför är loppisar etc med på bara vissa delar av den nationella kartan.

Smarta Kartan skapades genom ett samarbete i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan föreningen Kollaborativ Ekonomi Sverige (dåvarande Kollaborativ Ekonomi Göteborg) och Göteborgs Stad, förvaltningen konsument- och medborgarservice. Smarta Kartan version 3.0 lanserades våren 2020 och har finansierats av Göteborgs Stad och det nationella programmet Sharing Cities Sweden. SCS är en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, gemensamt finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS.

Smarta Kartan drivs och ägs av KES, det är även föreningen som har publiceringsansvar i Göteborg, www.kollaborativekonomi.se

Läs mer om Smarta Kartans Vision och Värdegrund.

Med stöd av