skip

Reko-ring Kungälv

Handla råvaror av lokalproducenter

Kungälv, Kungälv

Genom lokala REKO-ringen handlar man råvaror och produkter direkt från producenten. I en Facebookgrupp får köparen veta vilka varor som finns att köpa, var och när de beställda varorna hämtas och hur betalningen går till. Reko-ring Kungälv har vanligtvis sin utlämning varannan vecka på onsdagar, jämna veckor mellan kl 18:45 – 19:30 på parkeringen i Liljedal (Gamla Gärdesgatan 1). Om du är intresserat att sälja varor via denna Reko- ring (egna producerade eller förädlade) så sök medlemskap i producentgruppen innan du lägger ut en annons.

Facebookgruppen
https://www.facebook.com/groups/1809870499327601/

Reko är en folkrörelse och har ingen styrelse eller liknande. Reko-ringar i Sverige drivs av ideelt arbetande administratörer.

REKO:s grundregler:

– Endast försäljning av livsmedel och lantbruksprodukter som ull, skinn och bivax

– Ingen återförsäljning

– Inga mellanhänder

– Produkterna är förbeställda inför varje utlämningstillfälle

– Varje beställning är en enskild uppgörelse mellan köpare och säljare

– Förtroende mellan alla inblandade genom en ärlig och saklig dialog

– Det kostar ingenting att vara med

– Det är producentens ansvar att följa lagar och regler kring försäljning av livsmedel och säker livsmedelshantering

-
Liljedalsgatans parkering