skip

Samåkning med skjutsgruppen

Samåkning

Digital

Skjutsgruppen är en ideell samåkningsrörelse som antingen delar lika på kostnaderna eller bjuder varandra. De startade 2007 och samlar nu över 80 000 privatpersoner!