skip
Ungefär 20 till 30 olika små lådor med pysselmaterial i

återSKAPA på STPLN

återSKAPA är ett centrum för kreativt återbruk dit barn, stora som små kan komma och skapa med spillmaterial kostnadsfritt

Malmö

En söndag i månaden tillhandahåller återSKAPA Drop-in Art för allmänheten, helt kostnadsfritt. Då öppnar de dörrarna till sin materialbank och skapande verkstad för alla, stora som små. Där ges möjlighet till möten, umgänge och fritt skapande tillsammans.

Öppettiderna är 12 till 16. Vid behov har de tre insläpp: 12.00, 13.20 och 14.40. Vid väntetid finns även flera olika stationer på ovanvåningen av lokalen, där en bland annat kan prova på enkel animation. Materialet som återSKAPA har är spillmaterial från industrier.

-
Stapelbäddsgatan 3