skip

Samåkningstjänst

Guide i hur man driver en samåkningstjänst

Test av digital samåkningstjänst inom projektet Tur & Retur.

Denna guide ger en kort sammanfattning över hur du, som enskild medlem i förening eller tjänstperson på en kommun, kan initiera och driva en samåkningstjänst i ditt lokala samhälle.

Ladda ner PDF här