skip

Vbytes Makerspace Viskafors

Mötesplats för spel och teknikintresserade i Viskaforsbygden

Viskafors, Sjuhärad

Vbytes vill vara en mötesplats för spel och teknikintresserade i Viskaforsbygden. Medlemskapet är gratis och föreningen och dess verksamheter drivs ideellt. Flera av verksamheterna riktar sig mot barn- och ungdomar, men det finns inga åldersgränser för medlemskapet i föreningen. vBytes är till för alla som delar ett liknande intresse.

Har du några idéer eller verksamheter du vill bedriva? Vill du anordna en programmeringskurs eller hålla i en syjunta? Hör av dig till styrelsen@vbytes.se. Miljön skall kunna användas av alla medlemmar (gratis) och där finns det verktyg och material för olika former av skapande. https://vbytes.se/

Föreningen har även ett community på Discord: https://discord.gg/nsSD3MV5

ViskaforsBygdens Teknik-, Elektronik- och Spelförening
Varbergsvägen 79, 515 34 Viskafors

-
Varbergsvägen 79