skip

Starta på din ort

Ni kan starta Smarta Kartan i din stad, på din ort eller i din kommun genom att starta en dialog med den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg. En bra förutsättning är ett etablerat samarbete mellan en aktör från civilsamhälle och en kommun på samma ort.

Smarta Kartan är en webbsida och en digital karta för att synliggöra, förklara och normalisera delningsekonomin och underlätta för hållbar konsumtion. Användare kan upptäcka, förstå och hitta till initiativ och verksamheter som verktygspooler, fruktlundar, makerspaces, delningsappar och leksaksbibliotek och allt vad de där kan hyra, dela, byta, låna, ge och få. Urvalet är kriteriebaserat och verksamheter som exponeras har alla gemensamt att de frigör outnyttjade resurser och främjar tillgång framför ägande. Innehåll skapas och uppdateras av lokala redaktioner runt om i Sverige av tjänstepersoner och invånare i nära samverkan.

Smarta Kartan har inga annonser, inga freemium-modeller eller inloggningskrav och ingen data säljs vidare till tredje part. Hemsidans kod (white label) är Open Source licens CC-0 men för att ta konceptet inklusive varumärket och samarbetet till en ny ort tillkommer en löpande licensavgift, och en utbildning.