skip

Coompanion Västerbotten

Kostnadsfri affärsrådgivning

Centrum, Umeå

Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning gällande affärsutveckling, finansiering, hållbarhetsfrågor och samhällsnyttigt entreprenörskap.

På hemsidan finns olika verktyg, mallar, resurser, checklistor och guider som är gratis att användas för utveckling av företag, förening eller projekt.

Du kan boka en gratis rådgivning med affärsutvecklare på hemsidan

-
Renmarkstorget 5D