skip

Valls Hage Skogsbotanisk park

Lär dig om olika sorters träd i promenadslinga

Tolvsfors, Gävle

Valls hage är en skogsbotanisk park, ett arboretum, som ligger i anslutning till Skogskyrkogården. Arboretet började anläggas 1956 och är idag 10 hektar stort.

Här finns många olika trädarter, ca 200 stycken, både Sveriges mest vanliga och ovanliga. Bland annat har en paraplygran och ett lönnträd med djupflikiga blad, som är det sista kända levande exemplaret i Sverige, planterats här.

Syftet med arboretet var att samla alla svenska träd och buskar för skoglig och botanisk undervisning, men även till nytta för allmänheten. Arboretet är unikt för Sverige med sin samling av olika bestånd med trädsläkten och besöks ofta av skolklasser.

Förutom att titta på träd kan du här även promenera längs någon av slingorna, grilla vid de anvisade grillplatserna samt sitta ned och vila på någon av de många sofforna.

-
Tolvforsvägen 28

Öppettider

Alltid öppet