skip

Allmänna badet

Bada centralt!

Frihamnen, Göteborg

Sedan sommaren 2015 har göteborgarna en ny favoritplats att svalka sig på under varma dagar. Allmänna badet i Jubileumsparken är det första offentliga friluftsbad som någonsin flutit i Göta Älv. Poolen är 20 meter lång, 8 meter bred och öppen för alla som vill ta ett dopp.

Precis som bastun och sandstranden på samma plats är badet en del av Göteborgs 400-årsjubileum 2021 och har anlagts som ett svar på göteborgarnas önskan om att komma närmare vattnet. Vattnet renas helt utan klor och badet är framtaget utifrån krav på social och ekologisk hållbarhet i samarbete med RaumlaborBerlin.

Det allmänna badet kan inte bokas. Vid stort intresse förkortas badtiden till 1 timme/person.

Just nu (Okt 2021) är Jubileumsparken under uppbyggnad och kommer att öppna igen under våren 2022.

Segling

Allmänna badet erbjuder gratis seglingskurser för skolklasser, grupper och privatpersoner. Seglarlägret är öppet för alla åldrar där du under fem dagar lär dig grunderna i segling.

Segelbåtar i Frihamnen

-
Frihamnen 7