skip
Hemester i Angered

Tikitut

Community-based tourism — Göteborg bortom turiststråken

Angered, Göteborg

Tikitut Community-based tourism arrangerar upplevelser med människor i fokus och möten över språkgränser. Från Stads- och naturvandringar i Göteborgs utkant till matupplevelser som ger dig inblick i Sveriges olika matkulturer.

Deltagarna (boende och besökare) promenerar, pratar och lyssnar på varandra medan de upptäcker ett Göteborg bortom turiststråken. Eller äter, samtalar och skrattar tillsammans över en bit mat.

Tikitut vill verka för ökad mångfald och ett inkluderande samhälle. Invånarna själva får möjlighet att tillsammans med besökare skapa en annorlunda och social upplevelse. ​När du bokar en upplevelse och deltar i Tikituts upplevelser tar du aktivt ställning för ett  inkluderande samhälle med mångfald, samtidigt som ditt besök direkt leder till inkomster för boende och dem som är engagerade i lokal samhällsutveckling.

Språk som talas av guiderna för Tikitut är svenska, engelska, tyska, danska, norska, turkiska och​ arabiska.

-
Vättlestugan, Kryddnejlikegatan 9