skip
Bergfeltska Trädgården

Kungälvs Trädgårdsförening

Lär dig mer om trädgårdsodling

Kungälv Centrum, Kungälv

Föreningen är en mötesplats för trädgårdsintresserade och främjar all trädgårdskultur och ett lustfyllt odlande.

Till självkostnadspris kan man delta i studiecirklar, resor och andra aktiviteter.

Föreningen sköter även en gammal trädgård i Kungälv, Bergfeltska trädgården, och har tillgång till kommunens växthus där de odlar perenner, sommarblommor och grönsaker.

 

-
Västra gatan 8