skip

Bortskänkeshörna felleshus Integralen

Sophantering och återbruk

Vallastaden, Linköping

En låda för insamling finns utanför felleshusets nordvästra hörn. En gång per månad eller oftare så anordnas en bortskänkesdag där alla sakerna som inkommit till bortskänkeshörnan ställs ut så att alla som vill har möjlighet att ta.

Tid och dag för bortskänkesdagen publiceras på hemsidan och på Facebook.

-
Hugo Theorells gata 15