skip

Cykelkarta

Cykelkarta

Digital

Linköpings kommun har tagit fram en cykelkarta där alla cykelvägar i innerstaden finns utmärkta. På kartan finns även cykelpumpar och parkeringar markerade.

Cykelkartan finns att hämta på Stadsbiblioteket i Linköping.

Här hittar du även cykelkartor med två specifika teman: bad och lek. På kartorna kan du få tips om cykelvägar till bad- och lekplatser i kommunen.