skip

Stadsodling

Stadsodling i pallkragar

Innerstaden, Linköping

I Linköping finns det flera platser där det stadsodlas i pallkragar.

  • Trädgårdsföreningen vid Naturcentrum
  • Kanberget
  • Utsädesgatan i Lambohov
  • Åbylundsparken
  • Skäggetorp vid kyrkan
  • Berga, två platser utmed Tinnerbäcken vid aktivitetsparken
  • Ryd vid Mikaelskyrkan
  • Konsistorieparken i innerstaden
  • Fridhemsparken i Gottfridsberg

Vill du stadsodla måste du först ta kontakt med kommunens Stadsträdgårdsmästare som förmedlar odlingsplats. Stadsträdgårdsmästaren når du via Kontakt Linköping, se hemsidan.

-
Lasarettsgatan 9
Konsistorieparken