skip

Motionsspår

Motionsspåren är fria att använda för allmänheten

Malmö

I Malmö finns ett antal anlagda motionsspår av olika längder och med varierade miljöer. På intilliggande idrottsanläggningar finns också möjlighet till dusch och omklädnad.

Läs mer om motionsspåren här

Jogga Träna Idrott Motionera Dela Låna Yta Idrottsplatser
-
Djupadal
Hylliemilen
Limhamnsfältet
Lindängens IP
Ribersborgsfältet
Kirseberg
Pildammsparken
Torups friluftsgård
Tel: 040-341000

Öppettider

Alltid öppet