skip

Om oss

Smarta Kartan Malmö är en plattform som ska göra det lättare för Malmöbor att hitta och ta del av delningsinitiativ i staden. På Smarta Kartan listas ställen i Malmö där du kan hyra, byta, låna, ge och få. På kartan finns bland annat cykelkök, bytesgrupper, öppna kontor, låneställen och digitala plattformar.

En undersökning som Malmö stads miljöförvaltning har gjort visar att Malmöborna är mycket positiva till delningsekonomi, samtidigt som många inte vet hur man gör eller vart man vänder sig ifall man skulle vara i behov av något. Åtta av tio personer i undersökningen lånar gärna istället för att köpa själv, men nästan hälften gör det ändå inte, och där kan Smarta Kartan hjälpa till.

Innehållet till Smarta Kartan Malmö har tagits fram genom öppna träffar med Malmöborna på bland annat Rosengårds Folkets hus och Malmö Stadsbibliotek, genom så kallade map jams. Det kommer finnas möjlighet att delta i fler map jams för att hålla kartan uppdaterad och för att fortsätta kartläggningen av alla smarta delningsinitiativ i Malmö.

Smarta Kartan Malmö görs möjlig med stöd av ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) och ingår i Malmö Innovationsarena, ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi som arbetar för att främja innovationer som kan bidra till en hållbar stadsutveckling i Malmö. Malmö Innovationsarena tillför resurser och möjligheter i pågående processer i Malmös stadsutveckling för att innovationer, koncept och metoder, som annars inte hade kunnat uppstå, kan testas och utvecklas. Läs mer på malmo.se/innovationsarena.

Delaktiviteten Bo och Leva hållbart inriktar sig på delningsekonomi. Aktiviteten ska bland annat utveckla innovativa lösningar som främjar tillvaratagandet och återbruk av resurser, skapar lösningar för delning av resurser och gör det lättare för Malmöbor att göra rätt. Malmö står inför många utmaningar vad gäller bostäder, arbete, utbildning och resursanvändning. Delningsekonomi och cirkulär ekonomi kan öppna nya möjligheter till jobbskapande, inom återbruk, reparation och uppgradering av produkter, samt service och teknikutveckling. Smarta Kartan är ett verktyg för att främja de målen.