skip

Lappis movie room

Endast Studenter - Ett filmrum för alla som bor på Lappis

Lappis, Stockholm

Lappis filmrum anordnar regelbundet visningar som annonseras i facebook-gruppen. Gruppen kan också kontaktas för privata visningar. Användning av rummet är gratis och kräver endast en återbetalningsbar deposition.

-
Lappkärsberget