skip

Fruktkartan.se

Här kan vem som helst lägga till, redigera och ta bort träd och bärställen.

Global

Fruktkartan.se samlar fruktträd på allmänningar och i parker. Fruktkartan skapas av sina användare. Här kan vem som helst lägga till, redigera och ta bort träd och bärställen. Informationen om träden sparas på sajten säsongsmat.nu och kan användas tillsammans med artiklar och säsongsinformation om frukterna där.

Det finns gott om fruktträd i Sverige där en får plocka! Förutom alla här finns även många städers och kommuners egna fruktlundar!