skip
Två röda hus och staket runt en gräsmatta. Tre träd i trädgården, fler bakom husen.

Bygdegårdar

Hyr samlingsplats för fest och andra evenemang

På flera platser, Karlstad

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019 var 1447 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet. Inom Karlstads kommun finns 12 bygdegårdar.
Bygdegårdarnas kännetecken:

  • Är en allmän samlingslokal, tillkommen på bygdens initiativ och öppen att hyra.
  • Välkomnar alla – alla med demokratisk värderingsgrund.
  • Bärs av, i huvudsak, ideella insatser från människorna i bygden.
  • Ger möjlighet till gemenskap och fest, kunskap och kultur.
  • Ger människan möjligheter att växa och bygden möjligheter att utvecklas.
  • Bygdegårdsrörelsen är en folkrörelse i människors närmiljö och vardag.

Du kan hyra lokal från bygdegårdsföreningarna för fest eller andra evenemang. Kostnaden är ofta lägre för medlemmar. Hitta kontaktuppgifter och mer information om varje bygdegård på webbsidan.

-
Acksjöbygden bygdegård, Acksjön 363
Älvenäs bygdegård, Älvgatan, Vålberg
Fageråsens bygdegård, Fageråsen 344
Flatviksgården bygdegård, Snaversrud 333
Grava Folkdanslag, Träfotere bygdegård, Hynboholm 812
IFK Heden Sport och Fritid, Guståsgatan 13, Väse
Ölmhult bygdegård, Ölmhult 702, Väse
Råums bygdegård, Södra Rådom 264, Molkom
Sanne bygdegård, Ambjörbyn 362, Molkom
Silkesta bygdegård, Silkesta 420, Väse
Ulvsby bygdegård, Ulvsby 311, Karlstad
Väse-Bäckelid bygdegård, Väse-Bäckelid 437, Molkom