skip

Om Smarta Kartan

Vision

En värld där vi delar och hushåller med våra resurser.

Mission

Att föra samman människor och underlätta för en hållbar livsstil genom att öka deltagandet i den nära delningsekonomin.


Om Smarta Kartan

Första Smarta Kartan skapades genom ett samarbete i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Sverige (dåvarande Göteborg) och Göteborgs Stad, förvaltningen konsument- och medborgarservice. Därefter har Smarta Kartan växt till att inkludera fler områden i Sverige. I skrivande stund Gävle, Göteborg, Karlstad, Malmö, Stockholm, Sjuhärad.

Genom att synliggöra delningsekonomins verksamheter, platser och nätverk vill Smarta Kartan uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande. På kartan hittar du bland mycket annat cykelkök, bytesgrupper, gratisbutiker, bilpooler och olika digitala plattformar.

Detta är inte Gula Sidorna eller en lista över företag, utan detta handlar om människor och communities som delar saker. Vad som visas på webben bestäms av våra kriterier som tagits fram i samråd mellan KES och de samverkande områdena. Urvalet av verksamheter sker i samråd mellan projektets ägare och lokala redaktioner.

Smarta Kartan version 3.0 lanserades våren 2020 och har finansierats av Göteborgs Stad och det nationella programmet Sharing Cities Sweden som är en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, gemensamt finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS. Delprojekt har även finansierats av Business Region Göteborg.
Historia

2015
• Kollaborativ Ekonomi Göteborg blev en formell förening
• Startade arbetet med att kartlägga den digitala och lokala delningsekonomin med medborgare genom öppna kartläggningsträffar (så kallade map jams).
• Lanserade tech demo av Smarta Kartan som version 0.

2016
• KEG ingick ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Göteborgs Stad
• Lanserade Smarta Kartan 1.0.

2017
• Nominerades till Konsumentpriset Blåslampan.
• Vann Eurocities Award i kategorin “delaktighet”.

2018
• Fick möjlighet till uppskalning genom det nationella programmet Sharing Cities Sweden, som en del av Sharing City Göteborg med medel från bland annat Vinnova.

2019
• Lanserade version 2.0 och koden blev öppen.
• Nominerade till SKR:s och DiGG:s med fleras innovationspris “Lätt att sprida”.
• Startade upp lokala Smarta Kartor i Sjuhärad, Malmö och Karlstad.
• Förbättrade innehållet genom stöd från Business Region Göteborg.
• Vann pris som årets hållbara projekt på CIO Awards.

2020
• Lanserade version 3.0
• Nominerade i Techarenan Challenge