skip

Refugees Welcome

Dela ditt boende med nyanländ.

Digital

Vi är många som vill hjälpa nyanlända flyktingar genom att erbjuda plats i våra hem. Det gör att vi kan välkomna fler till Sverige och att de som kommer får lättare att komma in i samhället. Det här är en enkel och kostnadsfri tjänst där du som har plats kan matchas mot en nyanländ som söker boende.

1. Att erbjuda plats

Att ge plats åt en nyanländ hemma ger fördelar för båda parter: den nyanlände får en bostad, men kan också lära sig språket bättre och även anpassa sig till det nya samhället på ett bättre sätt. Du, å andra sidan, lär känna en annan kultur och hjälper en medmänniska. När du registrerar ditt boende får du svara på frågor kring din boendesituation, vilka språk du pratar, din ort och omgivning, osv. Den här informationen hjälper oss att matcha värdar med nyanlända. Behovet är störst i de större städerna. Om du erbjuder boende i mindre samhällen eller på landsbygden så kan det dröja längre.

2. Att komma i kontakt

Efter att du skrivit upp dig så kommer en extern organisation som arbetar i din stad att hitta en lämplig inneboende till dig. Refugees Welcome sätter er i kontakt, så att ni kan lära känna varandra. Om alla är nöjda så skriver ni kontrakt och den nyanlände flyttar in.

3. Att betala hyran

Du som erbjuder boende kan själv bestämma hyran – eller om du vill erbjuda boende helt gratis. Det finns nyanlända som har möjlighet att betala hyra, eller söka etableringsersättning och bostadsersättning från Migrationsverket under vissa förutsättningar. Om inte det går så finns alternativa möjligheter – exempelvis  mikrodonationer: att dina vänner och bekanta bidrar till hyran. När man fått permanent uppehållstillstånd finns även möjligheten att söka bostadsbidrag från Försäkringskassan.

4. Nu kör vi!

Efter att ni lärt känna varandra skriver ni kontrakt och din nya inneboende flyttar in. Refugees Welcome och den lokala hjälporganisationen stöttar er och finns där om det uppstår några frågor. Migrationsverket, kommunen och lokala hjälporganisationer ger många möjligheter till stöd, exempelvis kontakt med tolkar samt hjälp för att få sysselsättning och utbildning.

Foto: Dan Pettersson