skip

Värdegrund

• Positivitet
Vi fokuserar på lösningar och att sprida inspiration.

• Delaktighet
Vi skapar tillsammans med andra.
Vi använder oss av medskapande metoder.

• Hållbarhet
Vi agerar i enlighet med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

• Integritet
Vi är ärliga och etiska i alla våra interaktioner och uppgifter.

• Öppenhet
Vi främjar öppen källkod och öppen data.
Vi främjar och synliggör verksamheter och aktiviteter som är öppna för alla.

• Inkludering
Vi agerar ansvarsfullt för att nå jämlikhet.
Vi tar hänsyn till allas olika förutsättningar.