skip

Växtplats för alla

En grönskande mötesplats för odling och gemenskap

Norrsundet och Hamrånge, Gävle

Växtplats för Alla – En plats där växter, djur och människor ska få växa tillsammans!

-Vår vision är att skapa en grönskande mötesplats här i Gävle där det sociala ska få stå i centrum -En plats där vi tillsammans bildar ett gemensamt nätverk med massor av möjligheter!

Vi har under våren och sommaren anordnat ett antal kurser/utbildningar och events men vi jobbar ständigt för att utvecklas och vi brinner för allt som har med hållbarhet och gemenskap att göra!

I framtiden vill vi erbjuda till exempel odlingslotter, gemensamhetsodlingar, kurser/utbildning inom bl.a. mathantverk och odling, händelserika tema-dagar och ekologiska grönsaksodlingar i både växthus och ute på friland -Alltsammans i samklang med naturen och ett självklart fokus på människors välbefinnande och den biologiska mångfalden.

Vi håller omsorgsfullt på med att välja plats för vår etablering men ni hittar oss redan nu på Rockskolan/Gröna Villan i Norrsundet.

-
Furugårdsvägen 6, Norrsundet