skip

Bokbilen Svenljunga

Låna via Svenljungas mobila bibliotek

Hela Svenljunga , Sjuhärad

Bokbilen är Svenljungas mobila bibliotek, som ger biblioteksservice till hela kommunen! I bokbilen kan du låna böcker, ljudböcker, tidskrifter, filmer och spel. Du lånar på samma sätt som på huvudbiblioteket – kom ihåg att ta med dig ditt lånekort eller legitimation. Om du inte har ett lånekort kan du få ett på bokbilen. Reservera gärna de media du vill låna i förväg för att vara säker på att få tag i dina favoriter.

Se bokbilens hemsida för aktuella stopp och tider. Där kan du även lämna önskemål om nya hållplatser.

-
Kinnagatan 2