skip

Coompanion Västerbotten

Kostnadsfri affärsrådgivning

Centrum, Umeå

Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning gällande affärsutveckling, finansiering, hållbarhetsfrågor och samhällsnyttigt entreprenörskap.

På hemsidan finns olika verktyg, mallar, resurser, checklistor och guider som är gratis att användas för utveckling av företag, förening eller projekt.

Du kan boka en gratis rådgivning med affärsutvecklare på hemsidan

Coompanion Coompanion Västerbotten Gratis rådgivning kostandsfri rådgivning affärsutveckling affärsrådgivning Rådgivning social innovation samhällsnytta samhällsentreprenörskap social entreprenörskap social impact Ge & få Kunskap & möten Folkbildning Kontor Workshop
-
Renmarkstorget 5D