skip

Stadsodling Umeå

Odla frukt & grönt i stan

Olika platser, Umeå

Umeå Kommun uppmuntrar stadsodlingar genom att låta vissa park- och torgytor användas för odling under en begränsad tid. Du kan få hjälp med att köpa in odlingskragar och jord, samt utföra tyngre maskinarbeten vid behov.

Om ni är en grupp som tillsammans vill påbörja en stadsodling bör ni vara beredda att söka tillstånd hos polisen, söka markupplåtelse och utse en kontaktperson mot kommunen.

 

Steg för steg instruktioner för att komma igång:

1. Kontakta Gator och parker via mejl eller telefon (se baksidan). Beskriv era idéer kortfattat och i vilket område ni vill ha stadsodlingen.

2. Tillsammans hittar vi en lämplig plats i området där ni vill vara. Det kan till exempel vara i närheten av där gruppens medlemmar bor.

3. Gör en skiss på hur ni vill bygga stadsodlingen/ställa upp biokuporna och skicka skissen till er kontaktperson på Gator och parker.

4. För att få odla på en allmän yta krävs ett tillstånd från polisen. Ansökan görs via kommunens webb, www.umea.se/hyramark där du fyller i ett formulär. Ansökan hos polisen kostar 700 kronor (år 2019). Kommunen fakturerar en avgift på 843 kronor (år 2019) för en markupplåtelse som gäller i tre år.

5. Först när ni har betalat avgiften för polistillståndet kan ni få ett formellt tillstånd att börja bygga upp stadsodlingen/ställa upp bikuporna på plats.

6. Inför varje vår är det bra att ta kontakt med kommunens kontaktperson och berätta om årets planer. Kanske är det många som vill odla och området behöver utökas?

-
Broparken