skip

Om Smarta Kartan Göteborg

Smarta Kartans syfte är att föra samman människor och underlätta för en hållbar livsstil genom att öka deltagandet i den nära delningsekonomin.

Genom att synliggöra nuvarande verksamheter och nätverk som finns i staden vill Smarta Kartan i Göteborg uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande. På kartan hittar du cykelkök, bytesgrupper, gratisbutiker, bilpooler och olika digitala plattformar.

Smarta Kartan i Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, konsument- och medborgarservice och den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg (KEG), som också uppdaterar och driftar den. Alla har möjlighet att komma med förslag på verksamheter som ska synas genom att kontakta oss på goteborg@smartakartan.se.

Smarta Kartan är inte Gula Sidorna eller en lista över företag, utan det handlar om människor och ”communities” som delar saker. Vi visar exempelvis inte pantbanker, loppisar eller vinylbutiker etc. Vad som visas bestäms av våra kriterier som tagits fram i samråd mellan den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg och Göteborgs Stad konsument- och medborgarservice. Kriterierna utvecklas även nationellt tillsammans med andra aktörer i Sverige.

Smarta Kartan skapades genom ett samarbete i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg och Göteborgs Stad, förvaltningen konsument- och medborgarservice. Smarta Kartan version 3.0 lanserades våren 2020 och har finansierats av Göteborgs Stad och det nationella programmet Sharing Cities Sweden. SCS är en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, gemensamt finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS.

Smarta Kartan drivs och ägs av KEG, det är även föreningen som har publiceringsansvar i Göteborg, kontakt www.kollekogbg.se

Läs mer om Smarta Kartans Vision och Värdegrund.

Med stöd av