skip

Om Smarta Kartan Karlstad

Smarta Kartan Karlstad är en plattform som ska göra det lättare för Karlstadsbor och besökare att upptäcka och ta del av delningsinitiativ. På Smarta Kartan listas verksamheter i Karlstad där du kan hyra, byta, låna, ge och få, reparera och handla second-hand.

En undersökning som Karlstads kommuns gjort visar att Karlstadsborna är mycket positiva till delningsekonomi. En majoritet av Karlstadsborna upplever att de har för mycket prylar (särskilt kläder). Samtidigt är det många inte känner till vilka olika möjligheter det finns att dela eller återbruka resurser av olika slag.

Delningsekonomi är en växande trend som innebär att man lånar, hyr, eller på andra sätt delar varor och tjänster med varandra. På det här sättet använder vi våra resurser effektivare och skapar möjligheter för nya innovativa tjänster. Delningsekonomi kan också bidra till gemenskap och social hållbarhet i stort, till en enklare vardag, och till en kommun som är attraktiv att leva i.

Vem står bakom Smarta Kartan?

Smarta Kartan har sitt ursprung från Göteborg i ett partnerskap mellan Göteborgs stad och den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg (KEG).

Kartan utvecklas i samverkan med KEG och Göteborgs stad, aktörer i de olika orterna/städerna som använder kartan och medborgare. 

Innehållet har tagits fram genom träffar med Karlstadsbor och anställda inom Karlstads kommun, genom så kallade map jams. Du kan också delta genom att föreslå verksamheter till kartan via e-post till smartakartan@karlstad.se.

Smarta Kartan Karlstad drivs av Karlstads kommun inom satsningen Klimatneutrala Karlstad 2030.

Under utveckling

Webbplatsen är under utveckling, och det finns många saker att förbättra och initiativ att lägga till. Bland annat finns brister i webbplatsens tillgänglighet som vi arbetar med att korrigera. Om du behöver information från smartakartan.se/karlstad i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Om Klimatneutrala Karlstad 2030

Smarta Kartan Karlstad drivs av satsningen Klimatneutrala Karlstad 2030 som ingår i den andra fasen av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Där är målet att alla medverkande städer ska uppnå klimatneutralitet 2030. Satsningen sker initialt under tre år. 

I dag arbetar 23 svenska städer tillsammans med fyra myndigheter och Viable Cities för att gemensamt hitta lösningar på de enorma samhällsförändringar som krävs för att stoppa den globala uppvärmningen. Inom Karlstads kommun syftar Klimatneutrala Karlstad 2030 till att förstärka arbetet för att särskilt nå de övergripande målen Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun samt Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar.

Klimatneutrala Karlstad 2030 finansieras genom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Här kan du läsa mer om Klimatneutrala Karlstad 2030.

Logga för Viable Cities.
Loggor för Vonnova, Energimyndigheten och Formas.

Vill du bygga en egen karta?

Smarta Kartans plattform är Open Source som white label och vem som helst får installera den (under eget varumärke) och utveckla den vidare till vad som helst. Vill du utveckla en Smarta Karta för din ort eller använda plattformen till något annat projekt så kontakta föreningen Kollaborativ Ekonomi Sverige. Kontaktuppgifter hittar du på deras hemsida:
http://www.kollaborativekonomi.se/

Öppen källkod och användarlicenser

Smarta Kartans generella licens är Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell om inte annat anges. Kartfunktionen på plattformen är utvecklad av OpenStreetMap® Foundation under licensen ODbL.