skip

Om Smarta Kartan Karlstad

Smarta Kartan Karlstad är en plattform som ska göra det lättare för Karlstadsbor och besökare att upptäcka och ta del av delningsinitiativ. På Smarta Kartan listas verksamheter i Karlstad där du kan hyra, byta, låna, ge och få, reparera och handla second-hand.

En undersökning som Karlstads kommuns gjort visar att Karlstadsborna är mycket positiva till delningsekonomi. En majoritet av Karlstadsborna upplever att de har för mycket prylar (särskilt kläder). Samtidigt är det många inte känner till vilka olika möjligheter det finns att dela eller återbruka resurser av olika slag.

Delningsekonomi är en växande trend som innebär att man lånar, hyr, eller på andra sätt delar varor och tjänster med varandra. På det här sättet använder vi våra resurser effektivare och skapar möjligheter för nya innovativa tjänster. Delningsekonomi kan också bidra till gemenskap och social hållbarhet i stort, till en enklare vardag, och till en kommun som är attraktiv att leva i.

Vem står bakom Smarta Kartan?

Smarta Kartan har sitt ursprung från Göteborg i ett partnerskap mellan Göteborgs stad och den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg (KEG).

Smarta Kartan Karlstad har utvecklats inom projektet Karlstad delar som drivs av Karlstads kommun i samarbete med WSP, Innovation Park, Centrum för tjänsteforskning (Karlstads universitet), Naturskyddsföreningen i Värmland, Konsumentverket och Centrum Karlstad. Läs mer om projektet Karlstad delar här:
https://karlstad.se/karlstaddelar

Kartan utvecklas i samverkan med KEG och Göteborgs stad, aktörer i de olika orterna/städerna som använder kartan och medborgare. 

Ett redaktionsråd som samordnas av Karlstads kommun och Naturskyddsföreningen ansvarar för Smarta kartan Karlstad. Innehållet har tagits fram genom träffar med Karlstadsbor och anställda inom Karlstads kommun, genom så kallade map jams. Det kommer finnas möjlighet att delta i fler map jams för att hålla kartan uppdaterad och för att fortsätta kartläggningen av alla smarta delningsinitiativ.

Du kan också delta genom att föreslå verksamheter till kartan via e-post till smartakartan@karlstad.se.

Under utveckling

Webbplatsen är under utveckling, och det finns många saker att förbättra och initiativ att lägga till. Bland annat finns brister i webbplatsens tillgänglighet som vi arbetar med att korrigera. Om du behöver information från smartakartan.se/karlstad i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Finansiering

Projektet Karlstad delar finansieras genom det nationella programmet Sharing Cities Sweden, en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Här kan du läsa mer om Sharing Cities Sweden:
https://www.sharingcities.se/

Logga för Viable Cities.
Loggor för Vonnova, Energimyndigheten och Formas.

Vill du bygga en egen karta?

Smarta Kartans plattform är Open Source som white label och vem som helst får installera den (under eget varumärke) och utveckla den vidare till vad som helst. Vill du utveckla en Smarta Karta för din ort eller använda plattformen till något annat projekt så kontakta föreningen Kollaborativ Ekonomi Sverige. Kontaktuppgifter hittar du på deras hemsida:
http://www.kollaborativekonomi.se/

Öppen källkod och användarlicenser

Smarta Kartans generella licens är Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell om inte annat anges. Kartfunktionen på plattformen är utvecklad av OpenStreetMap® Foundation under licensen ODbL.