skip
En trädgård med personer i bakgrunden som odlar. I bakgrunden syns även ett rött hus och solen på himmelen och fluffiga, vita moln.

Odla Molkom

Tillsammans-odling

Molkom, Karlstad

Odla Molkom- en mötesplats där det odlas mat och lokalsamhälle.

Odla Molkom är en ideell förening i Molkom som arbetar för ett livskraftigt lokalsamhälle. Odla Molkom vill öka kunskapen kring matproduktion och utveckla system för att fler ska kunna leva och verka lokalt så att vi tillsammans kan skapa en vackrare plats att leva och bo på. Idag består verksamheten framförallt av en experimentodling vid Graninge. Odla Molkom ställer sig bakom omställningsrörelsens principer.

Öppna träffar: Onsdagar från klockan 14:00 och lördagar från klockan 11:00.

Medlemskap:
50 sek/år för individer.
150 sek/år för familjer.
Bli medlem genom att swisha till 123 672 3373.

Odla Molkom delar lokal med Återbruket där skräp blir en resurs genom dina praktiska handlingar.

-
Skolgatan 7, Molkom